Feim Memòria per Esporles

El Grup Memòria Històrica Esporles fa una crida als esporlerins i esporlerines perquè participin en la localització de fonts orals i documentals de la nostra història recent

foto_MH_grup

El Grup Memòria Històrica Esporles dedicam bona part del nostre temps a fer recerca. És una tasca complexa perquè no existeix molta documentació escrita d’alguns períodes concrets de la nostra Història. Però aquesta manca de fonts documentals és compensada per l’ús de fontsorals, que són la memòria viva de la gent més gran del poble, que va viure en primera persona episodis tan rellevants de la nostra història recent com la II República, la Guerra Civil o el primer Franquisme.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esporles, ara treballam en un projecte de recuperació de les biografies d’aquells esporlerins i esporlerines que foren represaliats o tengueren un paper important durant la primera etapa del Franquisme.

És per això que consideram indispensable la col·laboració de tothom en l’ampliació de tot tipus d’informació (fonts orals, fotografies, documentació escrita…) sobre les persones que apareixen al llistat següent.

Els noms d’aquestes persones s’han obtingut a partir de la recerca documental a l’Arxiu de l’Associació Memòria de Mallorca, així com també a arxius municipals, autonòmics i estatals. Són noms que apareixen a escrits de l’època perquè foren perseguits i/o encausats judicialment. Treballam en les seves biografies per donar llum a episodis claus de la Història d’Esporles i per a restablir la seva memòria. Només entre tots i totes farem possible dur a bon port aquesta escomesa.

És probable que no tenguem localitzades totes les persones represaliades d’aquest període. Si teniu informació d’altres esporlerins i esporlerines que foren perseguits, encara que no surtin al llistat, estarem molt agraïts que ens faceu arribar la informació.

COM ENS PODEM POSAR EN CONTACTE?

Si pots aportar informació d’alguna de les persones que surten al llistat, per petita que sigui, posa’t en contacte amb nosaltres. Ho podeu fer de dues maneres:

 • A la Biblioteca: Allà et demanaran les teves dades (nom i telèfon), i així un membre del grup es posarà amb contacte amb tu per concertar una trobada.
 • Ens pots enviar un correu electrònic amemoriaperesporles@gmail.com i també ens posarem en contacte amb tu.


Feim memòria perquè els nostres néts sàpiguen d’on venim i puguin construir un futur millor!

 

LLISTAT DE PERSONES

 1. Alemany Camps, Bartolomé
 2. Alemany Pujol, Antonio
 3. Arboç Mir, Bartomeu
 4. Arboç Ramon, Juan
 5. Arboç Tomàs, Joan
 6. Ballesteros, José
 7. Bauçà Crespí, Francesc
 8. Berenguer i Casellas, Sebastià
 9. Bernat Ricard, Antoni
 10. Bestard Bestard, Juan
 11. Bestard Calafell, Juan
 12. Bonet Garau, Antonio
 13. Bonet Garau, Francisco
 14. Bonet Garau, Jaime
 15. Bonet Garau, Pedro
 16. Bordoy Ferrà, Mateo
 17. Bosch Ferrer, Juan
 18. Bosch Frau. Juan
 19. Bosch Romero, Miguel
 20. Bosch Romero, Rafael
 21. Bosch Terrassa, Bartolomé
 22. Bosch Terrassa, Juan
 23. Calafell Serra, Gabriel
 24. Campanell Llabrés, José
 25. Canals Mateu, Andreu
 26. Canals Mateu, Bernardo
 27. Cañellas Capllonch, Antoni
 28. Cañellas Capllonch, Bartomeu
 29. Cañellas Capllonch, Joan
 30. Cañellas March, Mateo
 31. Capllonch Fernández, Bartomeu
 32. Capllonch Moranta, Miquel
 33. Casellas i Berenguer, Sebastià
 34. Cerdà Pujol, Catalina (Comare Municipal)
 35. Coll Bibiloni, Miquel
 36. Comas Bosch, Bartolomé
 37. Comas Ferrà, Bartomeu
 38. Comas Ferrà, José
 39. Comas Nadal, Magdalena
 40. Daviu Estaràs, Rafael
 41. Escandell Torres, José
 42. Escandell Torres, Mariano
 43. Estrades Mir, Francisco
 44. Estrades Mir, Pedro “Comare”
 45. Fernández Bosch, Margarita
 46. Ferrà Balaguer, Antònia
 47. Ferrà Balaguer, José
 48. Ferrà Llinàs, Francisco
 49. Ferrà Llinàs, Guillermo
 50. Ferrà Llinàs, José
 51. Ferrà Llinàs, Juan
 52. Ferrà Nadal, Jaime “Canot”
 53. Ferragut Alemany, Antonio
 54. Ferragut Ginard, Bartolomé
 55. Font Mulet, Juan “Can Marcos”
 56. Font Riutort, Juan
 57. Font Rosselló, Juan
 58. Font Vanrell, Francisco
 59. Font Vila, Juan
 60. Ginard Trias, Guillermo
 61. González Ruíz Pérez, Rafael
 62. González Ruíz, Concepción
 63. Homar Font, Antoni
 64. Homar Llinàs, Miquel
 65. Frischer, Leo Israel
 66. Mayer Claassen, Hans Israel
 67. Julià Torres, Antonio
 68. Julià Torres, Juan “Saig”
 69. La Cruz Blasco, Vicente
 70. Llabrés Frontera, Maria
 71. Llabrés Terrassa, José “Parxitos”
 72. Lladó Garau, Juan
 73. Lladó Prieto, Antonio
 74. Lladó Prieto, Ramon
 75. Lladó Ribas, Jaime
 76. Lladó Ribas, Pere Josep
 77. Lladó Tomàs, José
 78. Llasera Sala, José
 79. Llinàs Alemany, Arnaldo
 80. Llinàs Coll, Bartolomé
 81. Llinàs Mir, Jaime
 82. Llinàs Mir, Juan
 83. Llinàs Sastre, Francisco “Campanet”
 84. Marimón Alcover, Guillermo
 85. Marimón Sastre, Gabriel
 86. Martínez, Andrés
 87. Matas Bestard, Gaspar
 88. Matas Coll, Lorenzo
 89. Matas Lladó, Guillem
 90. Matas Llinàs, Jaime
 91. Matas Roca, Francisca
 92. Matas Sabater, Francisco
 93. Matas Salas, José
 94. Matas Salas, Juan
 95. Mir Balaguer, Baltasar
 96. Mir Ferrà, Antonio
 97. Mir Garau, Antonio “Calanda”
 98. Mir Mas, Guillermo
 99. Monterubí Maceda, Francisco
 100. Mora Rosselló, Guillermo
 101. Mora Rosselló, Magdalena
 102. Moragues Comas, Gaspar
 103. Moranta Bosch, Bartolomé
 104. Moranta Serra, Joan
 105. Morell Ferrà, Jaime
 106. Morell Ferrà, Joan
 107. Morell Mas, Antonio
 108. Morell Reynés, Antonio
 109. Morell Salas, Juan
 110. Mulet Roca, Josep
 111. Nadal Bestard, Rafael
 112. Nadal Bosch, Jaume
 113. Nadal Cañellas, Jaime
 114. Nadal Estades, Bartolomé
 115. Nadal Esteve, Bartolomé
 116. Nadal Ferrà, Jaime “Canot”
 117. Nadal Mir, Francisca
 118. Nadal Palmer, Bartolomé
 119. Nadal Palmer, Juan
 120. Nadal Palmer, Mateo
 121. Nadal Tomàs, Jaime
 122. Nadal, Jaume “Lufo”
 123. Nicolau Matas, Andreu
 124. Pallicer Juan, Ana Maria
 125. Pallicer Juan, Felipe
 126. Palmer Bosch, Pablo
 127. Palmer Tomàs, Mateo
 128. Perelló Roca, Antònia
 129. Pericàs Jaume, Antonio
 130. Pujol Alemany, Arnaldo
 131. Pujol Vadell, José
 132. Ribas Torres, Rafael
 133. Ripoll Alemany, José
 134. Roca Riutort, Gabriel “Confit”
 135. Roig Tomàs, Gabriel
 136. Roig Tomàs, Mateu
 137. Rosselló Bujosa, Jaime
 138. Rotger Llinàs, Miquel
 139. Salas Roca, Gaspar
 140. Salas Roca, Guillermo
 141. Salas Roca, José
 142. Salas Roca, Lorenzo
 143. Salas Tomàs, Gabriel
 144. Salas Tomàs, José
 145. Salas Vallespir, Guillermo
 146. Sancho Llodrà, Juan
 147. Sastre Bosch, Bartolomé
 148. Sastre Bosch, Tomàs
 149. Sastre Font, Francisco
 150. Sastre Matas, Francisco
 151. Sastre Matas, Jaime “Marrengo”
 152. Sastre Matas, Juan “Marrengo”
 153. Sastre Pujol, Pedro
 154. Sastre Sastre, Bartolomé
 155. Sastre Seguí, Francisca
 156. Seguí Bosch, Bartomeu
 157. Seguí Bosch, Felipe
 158. Seguí Bosch, Miguel
 159. Seguí Seguí, Bartolomé
 160. Seguí Seguí, Juana
 161. Seguí Seguí, Miguel
 162. Seguí Seguí, Tomàs
 163. Seguí Vila, Miguel
 164. Serra Comas, Antonio
 165. Serra Mulet, Gabriel
 166. Terrassa Matas, Gabriel
 167. Terrassa Nadal, Gabriel “Trinxet”
 168. Terrassa Seguí, Antonio “Calet”
 169. Terrassa Seguí, Jaume
 170. Terrassa Seguí, Joan
 171. Terrassa Seguí, Sebastià “Calet”
 172. Terrassa Tomàs, Jaime
 173. Tomàs Borràs, Bartomeu
 174. Tomàs Ferrà, Joana Maria
 175. Tomás Salas, Jaime Nadal
 176. Torres Campomar, Jaime
 177. Torres Campomar, Maria
 178. Torres Campomar, Pedro
 179. Torres Nadal, Pedro
 180. Torres Tomàs, Rafael
 181. Trias Bosch, Antonio
 182. Trias Bosch, Sebastià
 183. Valenzuela Pérez, Antonio
 184. Villalonga Orfila, Benito