Manifest de l’assemblea de Memòria de Mallorca en suport del professorat de les Illes Balears

La 2a República espanyola va ser també coneguda com la República dels mestres. Els homes i dones que, il·lusionats, li donaren suport com a motor de Calvi i de futur, es comprometeren, també, en guanyar una societat nova i comprengueren que només podien fer-ho transformant l’educació. Per això, impulsaren la formación del professorat i la creació d enojes escoles, modernes i adaptades a les necessitats del momento, impulsaren les cantines escolars per millorar l’alimnetació dels nins i nines de l’època, traslladaren l’entorn educatiu a tots els àmbits de la societat i a tots els pobles de la geografia del país. La cultura i l’educació esdevengueren mecanismes de futur, de transformació, compensadors de les desigualtats socials.

Només la brutalitat i la força de les armes impediren que els propòsits modernitzadors i transformadors millorassin aquella societat i la tranformassin en un espai de ciutadans lliures, amb mé si millors perspectives de futur.

Els compromís dels mestres va ser substituït per una escola sustentada en la doctrina dels vencedors, que no de la raó, i de la religiositat més sectària i profunda.

Després de la mort del dictador, ens feren creure que la transició havia estat modèlica i que havia servit per envestir el futura mb garanties de democràcia i progrés. Res més enfora de la realitat.

Els mestres recolliren el testimoni interromput, brutalment, pel cop d’estat feixista i lluitaren per fer d’aquest un país modern i de garanties, un país en què les diferents cultures i llengües servissin per fer-nos millors i per sustentar la societat en la convivència i el respecte.

Dissortadament, patim una nova dictadura, per ventura més perillosa perquè, en aquesta ocasió, se sustenta en la democràcia, pervertida per part del partit governant i excusada en la majoria absoluta.

El triomf del Partido Popular, tant a nivell autonòmic com estatal, ha suposat un retrocés de dècades en les llibertats individuals i col·lectives i la implantación d’un sistema de govern que té com únic objectiu la protecció dels “seus” i l’atac sistemàtic contra aquelles estructures de la societat que, defensant allò que és públic, igualin a tots els ciutadans i serveixin com elements de progrés i de futur.

Una vegada més, els nous dictadors ataquen l’educació. Volen un país de mà d’obra bartata, no de gent formada i amb capacitat crítica.

Per això, avui, 22 de febrer de 2014, i recordant la lluita dels mestres de la república, l’assemblea de Memòria de Mallorca, públicamente, aprova:

 1. Denunciam la política abusiva i dictatorial de José Ramón Bauzá i el seu govern en la persecución de l’ensenyament públic i de la llengua catalana.
 2. Exigim la destitució de tota la cúpula educativa.
 3. Exigim, als militants del Partit Popular que aturin el despropósito del seu president i l’obliguin a deixar el seu càrrec. En cas contrari, tots ells seran còmplices del major atac a l’ensenyament públic de la democràcia.
 4. Donam suport absolut a les demandes de l’Assemblea de professors i, com ells, reivindicam:
  1. Suspensió de tots els expedients sancionadors a directors i professors.
  2. Retirada immediata del decret TIL.
  3. Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de Símbols.
  4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficiente i eficiente perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
  5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
  6. Substitucions immediates de les baixes.
  7. Baixes 100 % remunerades.
  8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
  9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per a l’escola concertada.
  10. Derogació immediata de la LOMCE.

Palma, 22 de febrer de 2014