Cronologia

Any: Esdeveniment:
1930- Dimissió de Primo de Rivera. Fi de la Dictadura. La monarquia encarrega la formació de govern a Berenguer.
- A 1930 a Mallorca hi ha 88 establiments d’hostatgeria amb 20.168 turistes.
- La població balear és de 365.512 habitants. Palma concentra el 30,18 per cent de la població de l Illa.
- A Mallorca hi ha 88 hotels amb una capacitat de 1.900 llits.
- Un 40 per cent de la població activa és al sector industrial, als subsectors tèxtil, calçat i alimentació.
- L’índex d’analfabetisme es del 43, 7 per cent.
- Es nomenat Bisbe de Mallorca Josep Miralles.
- Canonització de la beata Catalina Thomàs.
- Les Illes Balears tenen 4.814 cotxes matriculats. És la sisena província espanyola en número. La 1ª és Barcelona.
- Es constitueix la Unió Socialista Menorquina del PSOE.
- Durant aquest any visiten les Illes 35.000 turistes.

1931- Palma tenia 90.172 habitants
- Les Illes travessaven una crisi industrial i comercial.

Febrer de 1931
- A Madrid Dámaso Berenguer restableix les garanties constitucionals per anar cap a unes eleccions a Corts. Se convoquen eleccions municipals per al 12 d'abril.

Abril de 1931
- Se celebraren les eleccions a 37 municipis de Mallorca . En general triomfen els partits monàrquics i de dretes. Els liberals obtingueren 256 regidors, els conservadors 134, els mauristes, 9, els regionalistes, 88, els monàrquics independents 44, els demòcrates i els antimonàrquics 1 regidor cada un, els republicans 13 regidors, els republicans de dretes 16 regidors i els socialistes, 12 . Més endavant aquestes eleccions foren impugnades a 14 municipis, per causa de les anomalies detectades per republicans i socialistes.

Dia 14
- La victòria de les candidatures republicanes a les zones urbanes del conjunt de l’ Estat provoca l’abdicació del rei Alfons XIII. Se proclama la II República.
- A Catalunya Francesc Macià proclama la República Catalana, que tres dies més tard es convertirà en Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí es confeccionarà un estatut d'autonomia -el de Núria de 1931- que seria refrendat pels ajuntaments catalans, i plebiscitat pel poble.
- Inici del bienni reformista ( 1931-1933)

Maig de 1931
- Arrel de les impugnacions de les eleccions d’abril es repeteixen les eleccions municipals. A Palma foren elegits 13 regidors republicans federals, 8 socialistes, 7 republicans de centre, 2 regionalistes, 12 conservadors. Els republicans federals i els socialistes també varen triomfar a Alaró, Andratx. Binissalem, Felanitx. Inca, Petra, Pollença i Sóller.
- La Inspecció Provincial de primer ensenyament distribueix una circular que elimina l’obligatorietat de la religió a les escoles nacionals.

Juny de 1931
- L’Associació per la Cultura de Mallorca presenta un avantprojecte d’Estatut de les Illes Balears que va ser redactat per diverses personalitat de Mallorca, entre les quals hi havia Emili Darder, Guillem Forteza o Joan Pons, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç. L'avantprojecte s’entrega al president de la Diputació Provincial de Balears, Francesc Julià amb l’objectiu que convoqui una assemblea d’ajuntaments i entitats de les Balears.
- Triomf de la coalició republicanosocialista a les eleccions a diputats amb 5 elegits ( Manuel Azaña, Francesc Julia, Alexandre Jaume, Gabriel Alomar i Teodor Canet), junt amb dos verguistes ( Joan March i Lluís Alemany). Arrel de la renúncia de Manuel Azaña, que havia estat elegit per més de 5 circumscripcions, se celebren eleccions complementàries i resulta elegit Francesc Carreras, del Partit Republicà.

Juliol de 1931
- Vaga de descarregadors i tensions al moll de Palma. Llorenç Bisbal presenta la seva dimissió, però després la retira.
- En el Teatre Principal se celebra una assemblea d’ajuntaments, entitats i corporacions per a aprovar l’Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, al qual s' introdueixen algunes esmenes, però finalment no prospera.

Agost de 1931

Dia 2.
El Principat de Catalunya aprova en referèndum l'Estatut d'Autonomia.

Octubre de 1931
- Finalment dimiteix Llorenç Bisbal, i Francesc Villalonga és elegit batlle de Palma.

Novembre de 1931
- Les Corts espanyoles acorden la incompatibilitat moral de Joan March Ordines, acusat per un presumpte delite de prevaricació. March és expulsat del Congrés.

Desembre de 1931
- Formació del Partit Republicà Radical, d’Alexandre Lerroux.
- Se proclama la nova Constitució, que reconeix el dret de vot a les dones.
- Aquest mateix any s'mplanta l’assegurança de maternitat.


1932- S’aprova la Llei del divorci.
- Llei de Reforma Agrària.
- Se crea el Foment de Turisme de Menorca.
- Segons la memòria de la Cambra de Comerç durant el 1932 hi va haver 8 vagues, a les quals hi participaren 3.607 vaguistes.

Febrer de 1932
- Se constitueix la Lliga de Socis Protectors del Diccionari, amb donatius de 500 pessetes en contribucions periòdiques. Mossèn Alcover havia mort el mes anterior. S’aconsegueix la reaparició del Diccionari.

Dia 15
- Carta de Millán a Moragas. "Esta mañana se ha declarado la huelga general sin previo aviso. En vista de que todo el comercio ha cerrado sus puertas, no se han abierto las oficinas de La Caja, pero esta tarde se ha normalizado en parte la situación y hemos abierto a media puerta”. Todo se ha reducido al vuelco de dos tranvías y a unas cargas de la policía". Afegia que a les altres sucursals no hi havia novetat

Març de 1932
- Fundació del primer diari anglés que es publica a Palma . el Daily Palma Post.

Juny de 1932
- S’inicia el VII Congrés de metges de la llengua catalana a través d’ una exposició sanitària i dins el marc de la setmana de la higiene mental. Se va celebrar en el “ Instituto General y Técnico de Segunda Enseñanza de Palma”.

Juliol de 1932
- Una llei estatal estableix l’obligatorietat d’assegurar els riscs d'accidents de treball.

Desembre de 1932
- Celebració a la Diputació Provincial d’una nova reunió dels Ajuntaments de Mallorca i Eivissa per l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. No hi assisteix cap representant de Menorca. S’acorda que cada illa redacti el seu propi Estatut i que després se'n redactarà un de comú. Hi ha noves reunions, però l’Estatut no arriba a sortir.
- L'arquitecte Le Corbusier visita Mallorca i, potser, Eivissa,
- Walter Benjamín, el filosof, viu a Eivissa i visita Mallorca. Es un dels alemanys que fugen de Hitler.
1933- Commemoració del centenari de La Renaixença.
- Creació del Foment de Turisme d’Eivissa i Formentera. Inauguració dels hotels Grand Hotel Portmany i Buena vista d’Eivissa.
- Segons la Cambra de Comerç aquell any hi va haver 28 vagues amb 21.326 vaguistes.
- Comença a emetre Radio Mallorca i, en poc temps s’estableixen nombroses llicències.
- José Antonio Primo de Rivera funda el partit feixista Falange Espanñola.

Gener de 1933
- Reaparició del Diccionari de la Llengua Catalana, dirigit per Francesc de Borja Moll.

Març de 1933
- Arriba a Palma Francisco Franco Bahamonde, després de ser anomenat Comandant Militar de les Balears.

Setembre de 1933
- Joan March Ordines és elegit vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals de la República, malgrat estar empresonat. El mes de novembre s’evadeix de la presó d’Alcalà d’ Henares i s’exilia a París, via Gibraltar.

Octubre de 1933
- Dissolució de les Corts Generals. Convocatòria de noves eleccions generals, les primeres en les quals les dones tenen dret a votar.
- A les Balears guanya la coalició del centre regionalista-dretà. S’escolliren els cinc candidats que presentava aquesta coalició (Bartomeu Fons, Joan March Ordines, Lluís Zaforteza, Tomàs Salord i Pere Matutes). En segon lloc quedaren els candidats de la coalició republicanosocialista (Francesc Carreres, Alexandre Jaume i Maria Mayol)

Novembre de 1933
- Vaga general a Palma en protesta pels problemes laborals dels sabaters i altres gremis amb una important incidència.
- Comença l’anomenat Bienni Negre (novembre 1933- febrer de 1936) que es caracteritza per la suspensió de les reformes que s’havien iniciat durant l’etapa del govern de Manuel Azaña.

Desembre de 1933
- Emili Darder és anomenat nou batle de Palma.
1934-Hi va haver set vagues amb 18.242 vaguistes. La més importan va ser la del sector metal·lúrgic.
- Heribert Quiñones s’imposa com a principal dirigent dels comunistes mallorquins.

Gener de 1934
- Es funda a Palma la delegació de Falange Española, així com la seva Sección Femenina. El Comité de Mando del partit el formen Bartolomeu Barceló, Alfonso de Zayas i Antoni Nicolau; de l'Oficina Política i de la Delegació d'Estudis se'n feia càrrec Joan Sureda. La secció de Propaganda estava en mans de Francisc Borràs Llabrés; el delegat provincial d'Acció era Nicolau Garau.

Abril de 1934
- Constitució del partit Esquerra Republicana de Balears, producte de la unió entre el Partit Republicà Radical Socialista Independent i Acció Republicana de Mallorca. També s’hi incorporaren molts membres del Partit Republicà Federal de Mallorca. Tingué com a organ d’expressió el setmanari República ( 1934-1936)

Maig de 1934
- Comença a publicar-se la col·lecció Biblioteca les Illes d’ Or, dirigida per Francesc de B. Moll.

Juny de 1934
- Comença a implantar-se , la Llei de Reforma Agraria, aprovada per les Corts de la República sobre la reestructuració social del camp. A les Illes gairebé no té repercussions.
- Arrel dels fets d’octubre (a tot l’ Estat) el governador civil decreta la suspensió de tot l’Ajuntament de Palma, presidit per Emili Darder i designa una comissió gestora presidida per LLuís Ferrer Arbona. També són suspesos dels seus càrrecs tots els regidors socialistes i d’esquerres dels ajuntaments d’Alaró, Andratx, Binissalem, Calvià, Esporles, Felanitx, Llucmajor, Lloseta, Marratxí, Pollença, Sóller, Eivissa i Sant Joan d’Eivissa. La Casa del Poble de Palma és clausurada.

Octubre de 1934
- Vaga general i insurrecció obrera d'Astúries, com a resposta a allò que era considerat un avenç del feixisme.

Dia 6
- A Catalunya, Lluís Companys, que havia substituït a Francesc Macià com a president de la Generalitat, va proclamar l'Estat Català dins de la República Espanyola. L'exèrcit intervé, a les ordres del general Batet, i al cap de poques hores la Generalitat es rendeix. Les conseqüències foren al suspensió de la institució de govern de Catalunya i l'empresonament dels seus membres.

Desembre de 1934
- Es declara la suspensió de pagaments del Banc de Crèdit Balear, que concentrava bona part dels estalvis dels mallorquins. De rebot, també varen fer fallida el Banc Agrícola i la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca. La suspensió de pagaments fou aixecada el maig de 1935, però obra de les gestions de les institucions polítiques i econòmiques mallorquines, especialment la Cambra de Comerç, que varen forçar la intervenció del Banco de España.
1935- A Mallorca hi havia 135 hotels amb 2.946 llits. Durant aquets anys ( trenta) aparegueren les primeres urbanitzacions com Palmanova, Peguera, Ciutat Jardín i Bella Vista a l’ Arenal.

Abril de 1935
- Conflictes entre els obrers i l’empresa Ferrocarrils de Mallorca davant la falta de pagament dels patrons.
- Exposició bibliogràfica sobre la Història de les Balears organitzada per la Societat Arqueològica Lul.liana.

Maig de 1935
- Celebració del X Congrés de la UGT de les Balears on s’ elegí com a president Ignaci Ferretjans.
- És aixecada la suspensió de pagaments del Banc de Crèdit Balear. La suspensió de pagaments s'havia executat el desembre de 1934.

Agost de 1935
- Diversos mítings contra el feixisme.

Setembre de 1935
- Diversos mítings contra el feixisme.

Octubre de 1935
- Inici dels Jocs Florals de Mallorca, organitzats per l’Associació per la Cultura de Mallorca.
1936- A les Balears devers 2.400 persones no tenen feina i la cobertura social és minsa.
- 11 vagues obreres fins el juliol.

Gener de 1936
- Constituït un comitè d´enllaç del PSOE, ERB, PCE, UR, PRDF, POUM, JJSS i JJCC.

Dia 18.
- Candidats del Front Popular : Alexandre Jaume,Antoni Gomila (PSOE) Jofre i Carreres (ERB) Amer (UR).

Dia 19.
- Intent de míting de Falange Espanyola a Manacor, suspès per l´oposició esquerrana.

Febrer de 1936
- Fundació de Falange a Sencelles per 11 membres, dirigits per Antonio Bennássar Oliver.
- Apareix Cultura Social, òrgan de la Federació Obrera de la Indústria Hotelera de les Illes Balears.
- Eleccions generals després de la dissolució de les Corts en el mes de gener. Hi hagué una confrontació directa entre la Coalició de Dretes i la Candidatura del Front Popular . A la coalició de dretes s’hi trobaven la CEDA, el Partit Republicà de Centre i el Partit Regionalista, així com els independents Joan March Servera. La coalició de Dretes aconseguí el 68,5 % dels vots en el conjunt de les Illes i els set escons. El candidat més votat va ser Joan March Servera.
- Manuel Azaña, president de la República.
- L’ Ajuntament de Palma demana un crèdit de mig milió de pessetes per col·locar cinc-cents dels aturats que hi havia a la ciutat. En el conjunt de les Balears devers 2.400 persones no tenien feina i la cobertura social era molt minsa.

Març de 1936
- La victòria del Front Popular a tot l’ Estat va fer que se destituïssin els ajuntaments i s’anomenassin comissions gestores municipals d’esquerra.
- L’Associació per la Cultura de Mallorca cursa una petició al ministre d’Instrucció Pública demanant que s’estengui a les Balears el decret de bilingüisme escolar dictat a Catalunya el 1931.
- Celebració a Palma de la primera Diada de la dona antifeixista, amb parlaments d’Antònia Pascual i Aurora Picornell.
- Col·locació d’una bomba a la Casa del Poble.
- Fundació de Falange a Sencelles per 11 membres, dirigits per Antonio Bennassar Oliver.

Dia 1.
- Decret que obliga als patrons a readmetre els obrers acomiadats arrel de la revolució d´octubre.
Dia 14.
La Direcció General de Seguretat ordena la detenció de la Junta de la FE de las Jons.

Abril de 1936
Detingut el falangista Néstor Gallego Caparrós, i empresonat al castell de Sant Carles.

Dia 9.
Fundació de la delegació de Costitx de Falange Espanyola.

Maig de 1936
Néstor Gallego, falangista, redactor d´Aquí Estamos

Dia 1.
- La Falange de Santa Maria es reuneix a l´Ermita de Son Seguí: Miguel Colom Capellà és el seu dirigent.
- Àngel Palerm de Formentera participa al Congrés de la CNT de Saragossa.

Juny de 1936
- Vaga general convocada per UGT i CNT. Se demana la clausura dels locals i la premsa de dretes i l’empresonament dels feixistes. Hi ha atacs a les esglésies de Sant Jaume i Santa Fe i també als locals del Centro Tradicionalista de Acción Popular i de Renovación Española.

Dia 5.
- Atemptat contra la Casa del Poble a Palma

Dia 10.
- Creació d'un Tribunal Especial de responsabilitats polítiques.

Juliol de 1936
- Proclamació de l’Estat de Guerra pel qual el general Manuel Goded assumeix el poder a Mallorca. Quan parteix cap a Barcelona, el coronel Aurelio Diaz de Feijoo resta com a comandant militar
-Menorca queda en mans dels Republicans. També se destitueixen les autoritats civils a Eivissa.
- Martí Socies, Guàrdia Civil de Petra, fa empresonar els republicans Macià Galmés, Antoni Jardí, Enric Sureda, Jaume Batle, Francesc Ramis i Jaume Morei.
- Publicació del Catecismo anticomunista, obra del canonge Andrés Coll
- Mort a Pollença de Bernat Crespí i Colomar, d'Alaró, durant el tiroteig que es va produir arrel de la resistència de l'esquerra pollencina al cop d'Estat.

Dia 4.
- Fundació de la Falange a Santa Eugènia, presidida per Mateo Oliver Vidal.

Dia 7.
- El general Mola es reuneix a Pamplona anb diversos conspiradors contra la República.

Dia 12.
- Assassinat, a Madrid, el tinent de Guardia de Asalto Castillo, de filiació socialista.

Dia 13.
- Assassinat, a Madrid, i a la matinada, de José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española.

Dia 17.
- Un dia abans del que estava previst, la part conspiradora de l'exèrcit espanyol d'Àfrica, se subleva contra la legalitat republianca.
- Arnau Nigorra Reinés comanda una columna de falangistes santanyiners a Palma.

Dia 18.
- La sublevació militar s'estén a la Península.
- Salpa del port de Palma el Ciutat de Barcelona amb els expedicionaris a l'Olimpíada Popular.

Dia 19.
- El president de la República, Manuel Azaña, encarrega a José Giral formar el primer Govern de la Guerra.
- A les Illes Balears, declaració de l'Estat de Guerra pel general Goded.
- El Coronell Aurelio Díaz de Freijoo queda com a comandant militar en partir Goded en direcció a Barcelona, per posar-se allà al front de la sublevacio.
- Pedro Garrau Mayol, tinent, fa detenir Jaume Calafell Roca, cap de Telègrafs de Palma.

Dia 20.
- A Barcelona i a Madrid, els militars sublevats són vençuts, gràcies a l'actuació determinant de les milícies obreres.
- Es produeixen intents de resistència republicana a Mallorca. - L'alçament és derrotat a Menorca.

Dia 21.
- Intents encara de resistència republicana a Mallorca.

Dia 22.
-Garrido de Oro organitza les columnes militars rebels que recorren Mallorca.

Agost de 1936
- Assassinats pels feixistes Julià Bennàsser i Mir, metge de Campanet, i de Josep Bernat i Pericàs i Gabriel Seguí i Solivelles, de Selva.
- Assassinat pels feixistes en Jaume Alemany i Flexas, d'Andratx, possiblement entre el dia 23 i el 25, en un indret per determinar.
- Desaparició de Joan Adrover i Sansó, durant la segona quinzena d'agost.
- El líder falangista Hedilla manifesta que cal perseguir el judaïsme, la massoneria i el separatisme.
- Joaquin Gual de Torrella i Villalonga, militar mallorquí sublevat, ferit al front de Guipúscoa.

Dia 2.
- Afusellament d'oficials rebels a Menorca.

Dia 3.
- Afusellament d'oficials rebels a Menorca.
- El general Cabanellas anomena vocal de la "Junta de Defensa Nacional" a Franco.

Dia 7.
- Desembarcament del capità Bayo a les Pitiüses (El 16 d'agost desembarcaran a Mallorca). Els republicans procedents de València i Barcelona ocupen Eivissa. El 19 de setembre l’abandonen per l’atac dels sublevats. Els republicans mataren uns 90 presos en el castell d’Eivissa, i després els sublevats dugueren a terme una forta repressió.
- Es crea a Madrid la "checa" de Bellas Artes, primera de les "presons del poble".

Dia 8.
- Desembarcament del capità Bayo a les Pitiüses (16 d'agost a Mallorca).
- El govern francès prohibeix l'exportació d'armes cap a l'Estat Espanyol.

Dia 9.
- Desembarcament del capità Bayo a les Pitiüses (16 d'agost a Mallorca).

Dia 11.
- Un edicte obliga els funcionaris públics a jurar adhesió al "Movimiento Nacional", i ordena la clausura de sindicats obrers i societats culturals i esportives de tendència esquerrana.
- Consell de guerra, en zona republicana, pel qual són condemnats a mort els generals Goded i Fernández Burriel, sublevats a Ciutat de Mallorca i Barcelona.

Dia 12.
- Afusellat a Barcelona Manuel Goded Llopis.

Dia 14.

- L´aviació republicana bombardeja Santa Maria del Camí.

Dia 15.
- Execució, pels republicans, de l'excomandant militar d'Eivissa Juli Mestre.
- Rafel Clar i Amengual, fuster d’Alaró, de vint i nou anys d’edat i membre de les Joventuts Socialistes del mateix poble és detingut i assasinat pels feixistes en es Camí Roig de Ciutat de Mallorca el dia següent, 16 d’agost de 1936.
- Assassinat pels feixistes Antoni Bernat i Pons (picapedrer de trenta-un anys, casat, de Ciutat) la nit del 14 al 15 d'agost a la possessió de Son Busquets, a la carretera de Sóller.

Dia 16.
- Desembarcament del capità Bayo a Mallorca, amb republicans catalans a Porto-Cristo. Les tropes de Bayo es retireran el 4 de setembre.
- Rafel Clar i Amengual, fuster d’Alaró, de vint i nou anys d’edat i membre de les Joventuts Socialistes del mateix poble és assasinat en es Camí Roig de Ciutat de Mallorca. Havia estat apressat el dia anterior.
- Joan March finança avions pel bàndol sublevat.
- Arconovaldo Bonacorsi, el feixista Comte Rossi, comença a operar a Mallorca.
- Primers afusellaments a Son Coletes (Manacor).
- "A la matinada del dia 16, 15 porrerencs foren traslladats a Manacor i tancats a la presó. Al vespre, tots foren afusellats a l'antic cementiri de Manacor. Amb ells hi havia el mestre d'obres, Climent Serra Servera que havia començat les obres de l'escola, els regidors Andreu Amengual Barceló, Sebastià Ferrà Xamena i Rafel Sampol Cerdà, entre altres [...]"
(Vegeu:"Jordi Llaneras i Llull". Bartomeu Garí Salleres, per MHIB. 11 d'agost de 2006 http://www.memoriadelesilles.org/html/bios/detbio.asp?id=67)
- Detenció de Miquel Óleo i Sureda a Son Servera.

Dia 17.
- Detingut i assassinat Bartomeu Sastre Pons de Binissalem, obrer feroviari.

Dia 19.
- Es troba el cadàver de Josep Borràs i Pons, de trenta-se anys, casat, en el quilòmetre cinc de la carretera de Manacor.

Dia 22.
- Alliberat Miquel Òleo i Sureda.

Dia 24.
- Afusellat Bartomeu Adrover i Oliver, pastor de Son Macià, a Son Coletes.

Dia 26.
- Republicans a Son Carrió. Leone Gallo, aviador feixista italià arriba a Mallorca i s´hospeda a l´Hotel Mediterrani.
- Arribada del "Conde Rossi" a Mallorca.

Dia 27.
- És trobat mort a Ca l'Ardiaca, dins el terme de Ciutat, Antoni Rosselló i Nadal, membre d'Esquerra Republicana, i que treballava a una farmàcia de Sencelles. Sembla que abans de morir, fou torturat.

Dia 28.
- Madrid sofreix el primerbombardeig aeri de l'aviació sublevada.

Dia 29.
- Assassinat Julià Cirer Ferragut, venedor del Nuestra Palabra, pels feixistes al camí dels Reis.

Dia 30.
- Luis Garcia Ruíz, investit cap de les forces d´operacions del front de Manacor.

Setembre de 1936
- Els italians de Mussolini s'instal.len a Mallorca i aconsegueixen una base aèria important.
- Empresonaments i afusellaments. Entre ells els de Julià Bennassar, metge de [?] i Antoni Adrover, a Son Coletes; de Joan Mas, batle de Montuïti i Julià Ferragut, de Sencelles, en el cementiri de Ciutat.
- Èxode de republicans mallorquins cap a la Península i Argèlia.
- Francisco Barrado Zorrilla, cap superior de la policia de Balears.
- Es posa en funcionament la presó de Can Mir, a Palma.
- Empresonat Josep Serra Pastor (d'ERB, de Sóller), pels feixistes.
- Nova detenció de Miquel Òleo Sureda.
- A mitjan mes el general Franco envia a Mallorca un nou comandant militar, el coronel Trinidad Benjumeda del Rey i també nomena un nou governador civil, el coronel José Rubí. Aquest governador posarà en marxa un primer tribunal repressor per examinar les fitxes dels mestres.

Dia 1.
- Afusellat el manacorí Antoni Adrover Caldentey a Son Coletes.

Dia 3.
- Ocupació de Son Corb pels feixistes.
- Afusellat pels feixistes Joan Mas Verd, batle de Montuïri, militant d'Esquerra Republicana, al cementiri de Palma.
- Reembarcament de Bayo.
- Un bàndol publicat al BOP prohibeix la circulació de vehicles i persones a partir de les 22 hores. S'ordena disparar contra els que ignorin el bàndol.

Dia 8.
- Pere Marquès, reemplaçat com a comandant militar de Menorca?

Dia 9.
- Pere Marquès, reemplaçat com a comandant militar de Menorca?

Dia 11.
- Afusellat Julià Ferragut Coll, de Sencelles, pels feixistes, al cementiri de Palma.

Dia 12.
-Afusellats els lloritans Joan Jaume Ramis, Julià Ferragut i Antoni Balaguer al cementiri de Palma

Dia 13.
- Assassinats de presos al castell d'Eivissa.
- Ocupació feixista de Cabrera.
- Decret de la Junta de Defensa que posa fora de la llei a totes les organitzacions polítiques i socials properes al Front Popular. Incautació dels seus béns.

Dia 20.
- Recuperació d'Eivissa i Formentera pels sublevats.

Dia 24.
- Es publiquen les primeres llistes de mestres declarats aptes pel primer tribunal repressor del magisteri, format per Mateu Torres Bestard, Antoni Nicolau i Alfredo Llompart. Aquests mestres ja es poden incorporar a les seves escoles. Tanmateix alguns d'aquests d'ells, declarats aptes en primera instància, passaran encara posteriorment per un tribunal de depuració.

Dia 27.
- Tortura i assassinat de Joan Alemany i Villalonga, de Búger, a mans dels feixistes, a mig camí entre Pòtol i el cementeri de Santa Maria.

Octubre de 1936
- S'inicien els consells de guerra contra els partidaris de la República a Mallorca.
- Ordre del governador civil en què s'estableix l'obligatorietat del castellà dins l'ensenyament, la correspondència i la publicitat (octubre o novembre?)
- Mateo Torres Bestard, governador civil de les Balears.

Dia 3
- El general Franco trasllada el seu quarter general a Salamanca.

Dia 10.
- Trinidad Benjumeda prohibeix les publicacions pornogràfiques, comunistes, socialistes, llibertàries, masòniques i altres. Ordena als qui disposen d’aquestes publicaciones que les lliurin abans de tres dies.

Dia 12.
-"Dia 12 d'octubre de 1936 el cel estava encapotat. Tot i que començà a ploure, els presos [al castell de Bellver] sortiren a passejar. La bandera començà a destenyir-se: com que quan va esclatar l'aixecament militar no hi havia prou banderes monàrquiques s'hagué de tenyir de vermell la franja morada de la republicana. El que no s'esperaven mai és que amb un dia de pluja la bandera es destenyís. Els presos en feren bulla. A la tarda els feren sortir al pati i formar. Se'n portaren tres: un de sudamericà, un de Palma i Joan Vidal [...]"

Dia 13.
-"[...]El 13 d'octubre es féu un consell de guerra sumaríssim als tres que havien pres com els amotinadors, i dia 19 d'octubre de 1936 els mataren en el recinte del castell de Bellver." [Vegeu, avall, nota 1]

Novembre de 1936
- Obertura de la presó de les dones de Can Sales, de Palma.
- Assassinat pels feixistes Joan Horrach Florit, comunista de Caimari, a Son Puigforfila.
- Detingut Cristino Núñez Peña, obrer ferroviari ( desaparegut el 24 de desembre després del seu alliberament)

Dia 3.
- Imposició dels rètols en castellà.

Dia 5.
- Imposició de les classes en castellà.

Dia 18.
- Assassinats de presos al vaixell "Atlante", a Maó.

Desembre de 1936
- El comte Rossi i nombrosos italians reorten al seu pais per les pressions internacionals
- S'instal.len els primers camps de concentració a Mallorca.

Dia 11.
- José Brandaris de la Cuesta, nou comandant militar de Menorca (11 de desembre).

Dia 21.
-Afusellament en el Fort d'Illetes dels militars que havien estat fets presos quan es traslladaven de Menorca a Barcelona. Capturats per l'esquadra rebel, havien estat jutjats per atemptar contra el Ban de Guerra signat pel General Goded, el denou de juliol del trenta-sis. Els seus noms eren Rafel Arino i Martínez, brigada d'infanteria [...]
- Assassinat d'Onofre Arbona i Jordà (de Montuïri, i que regentava el bar Can Nofre, a S'Arenal) i de l'amo del bar Ca Na Grina (també a S'Arenal). El vespre els assassinaren en el quilòmetre catorze de la carretera de Bunyola.

Dia 22.
- El comandant militar Trinidad Benjumea del Rey odena l’embargament de les persones que han actuat contra el Movimiento Nacional. Francisco Bonilla Huguet va ser el magistrat encarregat de la tramitació dels sumaris.

Dia 23.
- Retorn del "Conde Rossi" a Itàlia.

Dia 28.
- Assassinat pels feixistes Antoni Amer, en Garanya, batle de Manacor.

Dia 29.
- Assassinat de Gaspar Alemany i Font, afusellat pels feixistes a Sa Teulera, a mig camí entre Ciutat de Mallorca i Gènova.

--------------------------------------------------------------------------

Notes:

[1] Memòria de la democràcia. 1936-1962. CD de l'exposició. Govern de les Illes Balears (Conselleria de Presidència. Vicepresidència. Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, Direcció General d'Economia). Consell de Mallorca (Departament de Cultura).
1937- Dins la zona republicana s'accentua el conflicte entre els anaquistes, que, especialment a Catalunya, intentaven assegurar els avenços revolucionaris, y els comunistes, que, com que la resta de membres del govern del Front Popular, veien en la revolució un risc per l'objectiu principal de la victòria militar.

- El partit feixista Falange Española s'unifica amb els tradicionalistes, esdevenint el partit únic dins la zona sublevada. S'esdevé així la fusió de l'Estat, a la zona sublevada, amb un partit feixista. Aquell govern s'apropia del programa polític del partit, i l'aplica parcialment.

Gener de 1937
- Creació d’una comissió per a la incautació de béns dels adversaris del Movimiento Nacional.
- Rocco Apignani substitueix a Leone Gallo al front de l´aviació feixista italiana a Mallorca.
- Processat Pau Barrera Mas, de Sa Cabaneta, president de la societat La Siega, afiliada a la UGT . El mes de juliol de 1937 serà sancionat amb 14.000 pessetes.

Dia 5.
- Execució d'Aurora Picornell al cementeri de Porreres.

Dia 12.
- El Partido Nacionalista Español del Dr. Albiñana s'incorpora al carlisme.

Dia 15.
- Possiblement fou aquest dia que tragueren de Can Mir a Macià Cerdà i Torres, juntament amb sis més. Tots ells moriren el mateix vespre, a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca.

Dia 19.
- Bàndol per a la incautació de béns del deute d’empreses amb les empreses o persones de la zona republicana. La comissió d'incautació estava formada pel coronell José Rubí Rubí, José Espina Olivella, director del Banc de Crèdit Balear, Fausto Morell Tacón i Lorenzo Pastor Estelrich.

Dia 28.
- Execució pels feixistes, o suïcidi, de Guillem Alcover i Mascaró, de Campos. En Guillem Alcover estava pres al fort militar d'Illetes.

Febrer de 1937
- Assassinat el socialista d'Esporles Tomàs Seguí i Seguí prop del cementiri de Porreres.

Dia 2.
- Incautació de béns de la família Marquès Rullan.

Dia 16.
- Procés per a la incautació de béns de Gabriel Alomar Villalonga, dirigent de la Lliga Laica.

Dia 24.
- Assassinats, pels feixistes, Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Ques i Antoni Mateu, després de Consell de Guerra.

Dia 27.
- Suspès el diari anarcosindicalista Nosotros a la zona republicana.
- Afusellat Alexandre Jaume Rosselló.

Març de 1937
- Exili a França de Miquela Rovira i Emília Dader, viuda i filla, respectivament, d'Emili Darder, assassinat el mes anterior. Mare i filla, cap al 1938, passaren a Caracas. El 1950, tornaren a Mallorca

Dia 11.
- Afusellats pels feixistes Bartomeu Siquier Serra i Jaume Serra Cardell al Fortí d'Illetes.

Abril de 1937
- Apareix a Barcelona Suplement de El Obrero Balear.
- Víctor Enseñat Martínez, cap superior de la policia de Balears.

Dia 3.
- El capellà Bartolomé Bosch Sansó és el president de la Comissió Depuradora de Balears.

Maig de 1937
- Josep Quint-Zaforteza, governador civil. Final de les execucions extrajudicials a Mallorca.
- El conflicte entre anarquistes i comunistes culmina en els Fets de Maig de Barcelona, on els comunistes no tan sols perseguiren als anarquistes, sinó que aprofitaren l'ocasió per liquidar els membres del POUM, el partit dels leninistes crítics amb l'evolució de la Unió Soviètica sota el poder de Stalin. Els membres de la policia secreta soviètica col.laboren en aquesta purga.

Dia 1.
- La Generalitat prohibeix les celebracions en motiu de l'1de Maig.

Dia 5.
- Incautació de La Batalla, premsa del POUM, a la zona republicana.

Dia 7.
- El govern (del que participa la CNT) envia 6.000 guàrdies d´assalt contra la revolta d’esquerra obrera a la Telefònica de Barcelona.

Dia 28.
- La Batalla, prohibida a la zona republicana.

Dia 31.
- Miquel Cantallops Gelabert i Joan Oliver Capellà deserten al front de Guadalajara i s’incorporen a les files republicanes. Després serien condemnats a 12 anys de presó pels feixistes.

Juny de 1937
- José Otero Sastre, delegat d´Investigació i Vigilància de Falange a Balears.
- Apareix a Barcelona la revista Mallorca Nova.

Dia 5.
- Afusellat Bernat Marquès Rullàn, president d’ERB de Sóller. La instrucció del procés va anar a càrrec del capità d’infanteria Jerónimo Saiz Gralla.

Dia 7.
- Afusellat Joan Baldú i Pascual, a les cinc del matí a l'hemicicle del cementiri nou de la ciutat. Tenia vint-i-tres anys i era fadrí.

Dia 16.
- Detenció dels membres del POUM Andreu Nin, Gorkin, Andrade, Bonet, Gironella i Arquer.
- El POUM, il.legalitzat.

Dia 22.
- Assassinat d'Andreu Nin.

Juliol de 1937
- Pau Barrera Mas, de Sa Cabaneta, president de la societat La Siega, afiliada a la UGT, i que havia estat processat el gener, és sancionat amb 14.000 pessetes.

Agost de 1937
- Congrés de la Federació Socialista Balear, a Maó.

Octubre de 1937
- Josep Quint Zaforteza, Governador Civil interí. Mesos després substituït per Miquel Fons.
- Gran escassetat d’aliments.
- Empresonament i mort de nombrosos republicans.

Desembre de 1937

Dia 7.
- L´aviació republicana bombardeja la Porta de Sant Antoni, a Ciutat de Mallorca.
1938- L’Ajuntament de Palma fa obligatori informar a les autoritats sobre la quantitat de llegums conreades.
- Centenars de persones empresonades.
- Bombardeig d’avions republicans a Palma.
- Miquela Rovira i Emília Dader, viuda i filla, respectivament, d'Emili Darder, es traslladen a Caracas (Veneçuela), des del seu exili a França. El 1950 tornaran a Mallorca

Març de 1938

- És afusellat al cementiri de Ciutat de Mallorca Pere Aznar i Sabuco, en Xatet.

Abril de 1938
- Georges Bernanos publica Les Grands Cimetières sous la lune.

Octubre de 1938
- Congrés de la Confederació Regional del Treball de Balears, a Maó.
- Es crea a Buenos Aires l'entitat Mallorca Nova.

Novembre de 1938
- Les Brigades Internacionals comencen a abandonar l'Estat Espanyol, esperant el govern republicà espanyol que, després de la seva retirada, també Alemanya i Itàlia reduïrien el seu suport a las tropes de Franco; però, de fet, aquest suport es feu ara cada vegada més fort.

Desembre de 1938

Dia 23
- Les tropes sublevades a les ordres de Franco entren al Principat de Catalunya després de rompre les línies republicanes a diferents punts.
1939- Inici de la Segona Guerra Mundial i final de la Guerra Civil Espanyola.
- El Foment del Turisme de Mallorca reprèn la seva activitat.
- Afusellament, pels feixistes, al Castell de Montjuic de Barcelona, de Gabriel Bibiloni i Servera, de Ciutat de Mallorca.

Gener de 1939
- Congrés de la Federació Socialista Balear a Maó.

Febrer de 1939
- Menorca es rendeix a les tropes franquistes.

Dia 9.
- Menorca ocupada per les tropes franquistes. S'inicia l'exili de republicans illencs.

Abril de 1939
-Final de la guerra civil amb la victòria de les tropes franquistes. Inici per tot l'Estat de la dictadura franquista, que durarà fins el 1975, i durant la qual el general Francisco Franco en serà permanentment l'autoproclamat cap d'Estat.
- Depuració de mestres i empleats públics
- Apareix el diari Baleares, de FET y de las JONS, amb la unió dels periòdics “El Dia” i “La Falange”.
- Detenció de 282 persones denunciades per contraban -estraperlo- d’alcohol, tabac, teixits i sacarina.
- El governador obliga a la utilització del castellà amb exclusió d’altre idioma en totes les publicacions. ”El español sólo debe usar la lengua imperial de España”, ordena l’autorirat.

- Dia 1.
- S'emet el darrer informe militar des del quarter general de Franco, en el qual es dóna per acabada la Guerra Civil espanyola.

Agost de 1939
- Dia 26
- Afusellat pels feixistes en Joan Bosch i Mas ("En Manxador, d'Esporles, del Partit Socialista, trenta-un anys, fadrí, i que treballava de carboner). Amb ell moriren Bartomeu Tomàs, Gabriel Calafell i Pau Fernàndez.
1940- 407.497 habitants a les Illes Balears. 2.000 d'ells resten en atur.
- S’inicia la construcció del mercat de Pere Garau, i s’acorda fer-ne un altre de gran a l’Olivar.
- De 1940 a 1950 les Illes foren la zona de l'Estat amb un menor creixement del PIB (just el 0,47 %). La mitjana estatal del PIB es situava en un 1,98 per cent.
- A principis dels anys 40 encara hi havia greus problemes de subministrament elèctric. Les fàbriques de Mallorca només rebien electricitat una mitjana de quatre hores diàries. La companyia de tramvies i moltes fàbriques, sense llum, obligades a reduir els seus serveis.
- Mancança de subsistències, baix poder adquisitiu de la gent, estraperlo, preus cars de mercat negre.
- Prohibició d’exportar ensaïmades per falta de sucre i de fer panades per la crisi de les guardes de xots.
- El turisme fou pràcticament inexistent fins 1945.

Octubre de 1940

Dia 15.
- És afusellat pels feixistes Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, al Castell de Montjuïc. Havia estat detingut per la policia militar alemanya i entregat a Franco per les autoritats alemayes.
1941- Durant aquest any es restaura l'oficina d'Informació del Foment del
Turisme.

Gener de 1941
- Clausura de la presó de Can Mir

Abril de 1941
- Heriberto Quiñones, responsable del PCE a l'interior, d'abril a maig.

Juny de 1941
- Detencions de militants i simpatitzants de la CNT a Palma.

Agost de 1941

Dia 7
- Mor Gabriel Alomar a El Caire.
1942- Clausurada la Colònia Penitenciària de Formentera.
- Primers nuclis clandestins del PCE i del PSOE a Mallorca.

Setembre de 1942

Dia 26
- Mor Matilde Landa a la presó de dones de Can Sales de Palma.

Octubre de 1942

Dia 2
- Heriberto Quiñones executat a Madrid.
1943- Clausura de la presó de les dones de Palma.
1944- S'edita a Carcassonne (França) un número d'Adelante, òrgan de les Joventuts Socialistes Unificades (JSU) de Balears.
- Estrena de la nova estació marítima de Ciutat de Mallorca.
- Es fan aportacions econòmiques al NO-DO per al rodatge de dues pel.lícules documentals sobre Mallorca i els seus atractius turístics.
1945- Acaba la Segona Guerra Mundial.
- Se celebra a Palma una conferència provincial clandestina del PCE.
- Es forma una Junta Provincial d'Unió Nacional.
- S'estrenen les pel•lícules del NO-DO "Vísperas nupciales en Mallorca" i "Elogio a Mallorca".

Gener de 1945
- Detencions de militants comunistes a Mallorca.

Abril de 1945
- Cau el nucli del POUM a Mallorca.

Juny de 1945
- Detencions de militants comunistes a Menorca.

Agost de 1945

Dia 28
- II Guerra Mundial: comença l'ocupació del Japó.
1946- Es reorganitzen a Mallorca les Joventuts Socialistes Unificades (JSU)
- Es constitueix el Comitè Provincial de l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques.
- Es publica a Barcelona un número de Randa, òrgan de la secció mallorquina del Bloc Escolar Nacionalista.
- Suavització de la censura.
- Inici de l'aïllament internacional de l'Estat Espanyol, que durarà fins el 1951.

Abril de 1946
- Apareixen a Mallorca els primers números de Nuestra Palabra.

Juny de 1946

Dia 27.
- S'enfonsa a les aigües de les Illes Balears el submarí espanyol C-4 després de xocar amb el destructor «Lepanto» i hi moren els seus seixanta tripulants.

Octubre de 1946
- Apareix a Mallorca l'edició local de Mundo Obrero.
1947- Inici de campanyes per a la captació del turisme nord-americà.
- S'edita un fulletó dsobre la Cartoixa de Valldemossa.


Maig de 1947
- Visita de Franco a Mallorca. Són detinguts diversos militants antifranquistes.
- Primer número de El Combatiente, òrgan balear d'AFARE.
1948- Emigració d'antifranquistes cap a Algèria.
- Inauguració de les Coves de Campanet.

Març de 1948
- Detenció de prop de vuitanta militants del PCE, JSU i AFARE a Mallorca. Aquests grups resten desarticulats.
1949- Francisco Solís és nomenat representant del Foment del
Turisme de Mallorca a Madrid.

- El secretari del Foment de Turisme Maties Mut Oliver és destinat a l'Oficina Espanyola de Turisme de París.

- El periodista Bernat Gaita que havia estat redactor del diari La Almudaina, director del setmanari República (1934-36) i cap de redacció del diari Antorxa, empresonat a Ciutat de Mallorca durant la Guerra Civil, emigra a Veneçuela, on continuarà exercint el periodisme.

Juny de 1949

Dia 27.
- Es crea l'Institut Nacional d'Indústria, que potencià la indústria
espanyola i fou suprimit 46 anys després.

Agost de 1949

Dia 29.
- La Unió Soviètica detona la seva primera bomba atòmica.
1950- Retorn a Mallorca, des del seu exili de França i Veneçuela, de Miquela Rovira i Emília Dader, viuda i filla, respectivament, d'Emili Darder.

- Inici de la campanya "Luna de miel en Mallorca".

Agost de 1950

Dia 29
- Els comunistes ocupen el port de Poang durant la guerra de Corea.

Setembre de 1950

Dia 23
- L'OTAN acorda admetre a la RFA l'aliança defensiva occidental.

Desembre de 1950
- Joan Albertí Moll surt de la presó de Palma.
1951- Final de l'aïllament intenacional de l'Estat Espanyol, que havia començat el 1946.
- I Assemblea Turística de Mallorca.
- Creació del Ministeri d'Informació i Turisme.
- Francisco Soriano Frade és nomenat delegat provincial
del Ministeri d'Informació i Turisme de Balears.
1952Març de 1952
- És executat a Barcelona l'anarquista mallorquí Pere Adrover i Font.
1953- Signatura del contracte sobre les bases militars entre els EUA i l'Estat Espanyol.
- Propaganda a Palma contra els acords militars EUA-Estat Espanyol.
- Celebració de la II Assemblea Turística de Mallorca.
- Congrés Internacional del SKAL Club a Mallorca.
1955- L'Estat Espanyol ingressa a l'ONU.
- Organització de la XX Assemblea de la F.E.C.I.T. a Ciutat de Mallorca.
- Inauguració de la línia marítima Port Vendres-Ciutat de Mallorca.

Setembre de 1955

Dia 27
- L'Estat Espanyol sol·licita l'ingrés a l'ONU.
1957- S'organitza a Ciutat de Mallorca la democràcia cristiana.
- Congrés de la Federació Internacional d'Agències de Viatges.
- Es projecta establir una línia d'autocars entre la ciutat de Palma i el nucli de s'Arenal.
- Mr i Mrs Shor publiquen un article sobre Mallorca a la revista "National Geographic".

Juny de 1957

Dia 27
- L'empresa espanyola Seat posa a la venda el cotxe «Seiscientos», que es va convertir en un símbol del progrés a l'Estat Espanyol.

Octubre de 1957

Dia 4
- La URSS aconsegueix col·locar a l'òrbita terrestre, per primera vegada, un satèl·lit artifical, l'Sputnik I. Un mes més tard llança l'Sputnik II, amb un ésser viu: la cusseta Laika.
1959- La Vaga Nacional Pacífica té una nul.la repercussió a les Balears.
- Manifest del Moviment Socialista Balear.
- Pla d'Estabilització del Govern Espanyol.
- Estrena de la pel•lícula documental "Viaje a Mallorca", de Luis Suárez de Lezo.
- Concurs Internacional de Piano Fréderic Chopin a Valldemossa.


Abril de 1959

Dia 1.
- Franco inaugura el monument de Cuelgamuros, començat denou anys abans i bastit amb el treball de milers de presos republicans. A la basílica se l'anomena Santa Cruz del Valle de los Caídos.
1962- Propaganda clandestina a Mallorca en solidaritat amb els vaguistes d'Astúries (maig-setembre).
- I Festival de Música de Pollença.
- El Foment del Turisme institueix concedir una medalla al
mèrit turístic.
- Inici de la campanya "Turista 1 milió".
- I Fira Oficial de Mostres, Artesania i Turisme.


Juny de 1962
- Fèlix Pons i Joan Casals són deportats a l'illa de Lanzarote per participar en el Contuberni de Munic.

Desembre de 1962
- Fundació de l'Obra Cultural Balear.
1963- L'Estat promulga la Llei de centres i zones d'interès turístic
nacional.
- II Festival d'Elegància i Bellesa. Elecció de Miss Nacions
Unides.
- Rodatge de la pel•lícula documental "Las bellas de
Mallorca".
- I Concert del Torrent de Pareis.

Abril de 1963
- Petits actes de protesta a Palma i Maó per l'execució de Grimau.
1969- Juan Carlos de Borbón és anomenat per Franco successor seu com a cap d'Estat.
- VI Festival Internacional de la Cançó de Mallorca.
- Inauguració de l'Auditòrium de Ciutat de Mallorca.
1977Gener de 1977
Dia 4.
- Es produeixen manifestacions arreu de l'Estat Espanyol per exigir l'amnistia dels presos polítics.

Abril de 1977
Dia 1.
- El govern d'Adolfo Suárez disol el Movimiento Nacional i totes les organitzacions que hi estaven vinculades.

Octubre de 1977
Dia 23.
- Torna a Catalunya, des de l'exili, el president Tarradellas per presidir una Generalitat provisional.
1981Febrer de 1981

Dia 23.
- Intent avortat de cop d'Estat del Tinent Coronell de la Guàrdia Civil Antonio Tejero Molina.
1982- Inici dels successius governs, per tres legislatures, de Felipe González, del PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol), fins el 1996.
1986- Referèndum sobre l'ingrés de l'Estat Espanyol a l'OTAN.

- L'Estat Espanyol ingressa a la Unió Europea.
1996- Inici del primer govern de José María Aznar, del PP (Partit Popular).
1912Novembre de 1912

Dia 27
Es signa a París el Tractat franco-espanyol sobre el Marroc, que concedeix a l'Estat Espanyol la zona nord del país.
1903Agost de 1903

Dia 29
- Primera exhibició a Berlín d'una pel·lícula amb veu, mitjançant un gramòfon.

Desembre de 1903

Dia 2
- El Congrés espanyol aprova la llei de descans dominical


1975- Crisi política a causa de la mort de Franco.
- II Encuentro en Mallorca.
- II Assemblea Nacional de Turisme.
- Musical Mallorca 75.

Novembre de 1975

Dia 20
- Mor el general Franco en un hospital de Madrid
1960- Durant la dècada dels seixanta s'anirà produint el desmantellament de l'organització de la Falange Española Tradicionalista. Les delegacions a nivell d'Estat i provincials creades al seu voltant (Auxilio Social, Excautivos, Educación y Descanso, Excombatientes, Frente de Juventudes, Sección Femenina, SEU, etc.), ja no eren necessàries un cop superada la postguerra.
- Inauguració de l'aeroport de Son Sant Joan.
- Conclouen les obres del passeig Marítim de Ciutat de Mallorca.
- Assemblea Pro-Atracció Turística Hivernal.
1954- Homenatge a Adán Diehl.
1956- Visita a Mallorca dels prínceps de Mònaco.
1958- Antoni Mulet Gomila publica "Justificación Turística.
Remuneración y Orientación".
- I Congrés Sindical Provincial d'Hoteleria i Turisme.
1961- L'editor Pere A. Serra Bauzà funda el diari Majorca Daily Bulletin,
primer periòdic editat íntegrament en anglès.
- Es presenta un projecte per a un Centre de Reserves d'Hotels.
1964- III Festival d'Elegància i Bellesa. Elecció de Miss Nacions Unides.
- I Festival Internacional de la Cançó de Mallorca.
- El ministre Manuel Fraga inaugura l'Hotel de Mar, considerat el número mil de les Balears.
- El Duo Dinámico roda a Mallorca "En una isla maravillosa".
1965- Arriba a les Illes el turista 1 milió.
- Premi dels Centres d'Iniciativa i Turisme "25 años de Paz" al Foment del Turisme de Mallorca.
- Creació de l'Escola de Turisme.
- II Festival Internacional de la Cançó de Mallorca

Agost de 1965

Dia 29
- Retorn de la càpsula espacial nord-americana Geminis V, tripulada per Gordon Cooper i Charles Conrad, que varen romandre més d'una setmana a l'espai, el major temps fins llavors.
1966- Creació dels "Hoteles Selectos de Mallorca".
- III Festival Internacional de la Cançó de Mallorca. Karina
guanya amb la cançó "Me lo dijo Pérez".
1967- IV Festival Internacional de la Cançó de Mallorca.
- Homenatge a l'Arxiduc Lluís Salvador.
- IV Congrés Mundial de Gastronomia.
1968- V Festival Internacional de la Cançó de Mallorca.
1970- VII Festival Internacional de la Cançó de Mallorca.
1971- I Fira d'Artesania i Turisme de Ciutat de Mallorca.
- Es funda el setmanari "Mallorca Magazin", redactat en alemany.
1972- Es comença a parlar de «saturació hotelera».
- Es redacta el projecte de l'autopista entre Palma i Palma
Nova.
- Es roda el programa "Majorca observed" de la BBC.
- II Fira d'Artesania i Turisme de Palma.
1973- Crisi energètica mundial a causa de l'augment del preu
del petroli.
- Entra en funcionament la terminal B de l'aeroport de Son Sant Joan per als vols xàrter.
- El pintor Joan Miró regala el quadre "Sol de Mallorca" al Foment del Turisme de Mallorca.
- II Festival Internacional del Reportatge Turístic.
- III Fira d'Artesania i Turisme de Palma.
- Congrés d'Agències de viatges britàniques ABTA 73.
1974- II Assemblea Provincial de Turisme.
- Es constitueix una comissió especial per a l'estudi de l'economia i l'ordenació turística de Mallorca.
- Comissió de Belles Arts i Defensa del Paisatge.
- Pel.lícula "Conoce usted verdaderament Mallorca?"
1995Juny de 1995

Dia 27.
L'empresari aragonès Publio Cordón és segrestat a Saragossa pels Grapo (sigla de Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre)
1978Desembre de 1978

Dia 23
- És declara abolida a l'Estat Espanyol la pena de mort pels militars en temps de pau.
1910Desembre de 1910

Dia 23
- S'aprova a l'Estat Espanyol l'anomenada "Ley del Candado", del govern de Canalejas, que impedeix l'establiment en territori de l'estat de nous ordres religiosos sense l'autorització del Consell de Ministres.
1984Setembre de 1984

Dia 27.
- El Congrés espanyol aprova la Llei orgànica contra terroristes i bandes armades.
2000Setembre de 2000

Dia 27.

- Familiars de 254 víctimes del terrorisme a l'Estat Espanyol reben en el Congrés dels Diputats un reconeixement civil.
2002Octubre de 2002

Dia 3
- El Tribunal de Seguretat de l'Estat turc commuta la pena de mort imposada l'any 1999 al líder de l'independentisme kurd Abdul·lah Ocalan per la de cadena perpètua.

---------------------------------------------------------------------------

Setembre de 2002

Dia 27
- Juan José Ibarretxe presenta un projecte per convertir Euskadi en un estat lliure associat a l'Estat Espanyol mitjançant un referèndum.
1990Octubre de 1990

Dia 3
- Un milió d'alemanys celebra a Berlín la unificació teutona i, des de llavors, el país celebra en aquesta data el "Dia de la Unitat".
1991Octubre de 1991

Dia 4
- Se signa a Madrid el protocol pel qual es declara l'Antàrtida reserva natural per a la pau i per a la ciència.
1997Octubre de 1997

Dia 4

-La infanta Cristina de Borbó, segona filla dels reis d'Espanya,i l'esportista Inaki Urdangarín es casen a la catedral de Barcelona.
2001Octubre de 2001

Dia 4
- Es registra el primer cas d'àntrax als EUA, en la persona d'un fotògraf del setmanari The Sun, que mor el dia següent.
2003Octubre de 2003

Dia 4
- Comença a Roma la Conferència Intergovernamentl (CIG) per a la redacció de la primera Constitució de la Unió Europea dels 25.
1826Agost de 1826

Dia 29
- Garibaldi és derrotat, ferit i fet presoner a Aspramonte, i amb això s'acaba el moviment revolucionari iniciat dos anys abans.
1915Agost de 1915

Dia 29
- Neix Ingrid Bergman, actriu sueca.
1814Agost de 1814

Dia 28
- Les tropes britàniques, després d'apoderar-se de la ciutat de Washington,
incendien la Casa Blanca.

Entrades recents

Homenatge als lluitadors antifeixistes

Homenatge als lluitadors antifeixistes: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón Gracía Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) i Ángel Otaegui,  assassinats per la dictadura franquista el 27 de setembre de 1975.
Dia 30 de setembre a Àgora (Reina Cristina, 34 Palma), a les 19 hores. 

img-20160915-wa0001

  1. Acte sobre Justícia Democràtica Desactiva els comentaris
  2. Estrena del documental “Bayo, el desembarcament a Porto Cristo” Desactiva els comentaris
  3. Ruta de Bayo Desactiva els comentaris
  4. Homenatge als porrerencs afusellats durant la Guerra Civil Desactiva els comentaris